Mo Skilag må i retten

Artikkelen er over 13 år gammel

RANA: Øijord & Aanes Entreprenørforretning og Mo Skilag krangler om oppgjøret etter arbeidet i Fagerås- bakken. Nå har entreprenørselskapet saksøkt skilaget.

DEL

Øijord & Aanes Entreprenørforretning stod for utbedringene da deler av Fageråsbakken raste ut etter uværet i januar 2002. Det er betalinga for dette oppdraget partene nå strides om - et beløp i hundretusenkronersklassen. Tvistemålet skulle behandles i Rana tingrett 6. september, men er nå utsatt på ubestemt tid fordi tingretten er avhengig av to sakkyndige meddommere.

Krangler om prisen

Ifølge styreleder i skilaget, Gunnar Brattli, har uenighetene sammenheng med at entreprenøren skiftet ut sin daglige leder før arbeidet var ferdiggjort.

– Vi mente vi hadde en avtale om hva som skulle gjøres og hva det skulle koste. Men etter at jobben var gjort ble det en del uklarheter. Den nye ledelsen mente vi ikke hadde betalt det vi skulle betale, sier Brattli til Rana Blad.

Det som kompliserer saken ytterligere er at avtalene ble gjort muntlig med den tidligere daglige lederen.

– Jobben ble gjort i forståelse med tidligere daglig leder i firmaet. Vi har ikke noe skriftlig, kun muntlige avtaler for å få det så billig som mulig, fortsetter Brattli.

Brattli omtaler saken som trasig og sier at de ikke hadde noen ønsker om å møtes i tingretten.

– Vi var innstilt på å rydde opp, men det har vi dessverre ikke klart. Det har ikke gått an å samarbeide med den nye ledelsen i firmaet. Vi hadde et møte og ble stevnet direkte etter det, sier styrelederen i skilaget.

Brattli mener også det er et kjempetap at partene ikke blir enige: Skilaget har hatt et langt og godt samarbeid med firmaet i mange år.

– Men selskapet har ikke vist noen vilje til å finne ei løsning. Hva som er bakgrunnen for det kan vi bare spekulere i, men det virker som om den nye ledelsen ikke kjenner saken og avtalene som ble inngått, fortsetter Brattli. Han mener skilagets og den tidligere daglige lederen har oppfatninger som stemmer overens.

– Har Mo Skilag økonomisk ryggrad til å dekke omkostningene av en eventuell dom?

– Må vi betale, så skal vi gjøre det. Men vi hadde jo ønsket å bruke de pengene vi har på idrettslige formål, sier skilagslederen.

Beklagelig

Stein Rune Øijord er nå daglig leder for Øijord & Aanes Entreprenørforretning. Han sier at dette er en gammel sak som lå på bordet da han ble ansatt.

– Nå har vi engasjert en advokat for å få saken ut av verden, sier han. Han vil nødig uttale seg om saken som fant sted før han begynte, men sier at det er uheldig at de må gå til sak mot et skilag.

Advokat John Erik Nygaard representerer firmaet. Han bekrefter at partene er uenige om prisen på det arbeidet som ble gjort av entreprenørselskapet i Fageråsbakken i 2002.

– Partene er uenige om hva som var avtalt og hva som ble gjort, samt prisen for dette arbeidet. Øijord & Aanes mener de allerede har gitt et betydelig prisavslag og hjulpet skilaget så godt de kunne, men det beløpet som gjenstår ser de seg nødt til å kreve inn, sier Nygaard. Han vil ikke si noe om størrelsen på kravet, men at det dreier seg om flere hundretusenkroner.

– Selskapet beklager at man er havnet i denne situasjonen hvor de så seg nødt til å saksøke et skilag. Men selskapet kunne ikke ha på seg at de har fakturert for mye, fortsetter advokaten.

Artikkeltags