Idrettslaget har søkt Rana kommune om plass til å bygge en hall på Sagbakken. Det foreløpige svaret er at søknaden vil bli tatt stilling til etter at konsekvensutredningen om hvor en framtidig hovedarena for fotball skal ligge er ferdig, og denne er behandlet i idrettsråd og politisk.

Fotballhallen som planlegges er en overtrykkshall, slik som for eksempel Abrahallen utenfor Trondheim. Stålkameratene vil også bygge tribuner for rundt 1.000 tilskuere. Selve banen vil bli 111x76 meter, mens det vil være 23 meter under "taket". Kostnadene skal ligge rundt 10 millioner kroner.

Les mer i torsdagens papir- eller pdf-utgave av Rana Blad.