Svømmeklubben har 147 svømmere på venteliste. – Vi har ikke den kapasiteten vi trenger for å dekke etterspørselen