Mål­ma­ski­nen Lisa-Ma­rie (27) tri­ves i Eng­land: – Vi øns­ker å kjem­pe i ver­dens­top­pen

Lisa-Marie Karlseng Utland (27) har scoret 19 mål på 51 landskamper for Norge. Nå har ranværingen skutt seg inn i kampen om å bli Årets nordlending.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lisa-Marie Karlseng Utland (27) har scoret 19 mål på 51 landskamper for Norge. Nå har ranværingen skutt seg inn i kampen om å bli Årets nordlending. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto:

Lisa-Ma­rie Karls­eng Utland (27) har sco­ret 19 mål på 51 lands­kam­per for Norge. Nå har ran­væ­rin­gen skutt seg inn i kam­pen om å bli Årets nord­len­ding.

DEL

Årets Nord­len­ding - Jeg har vært heldig og fått en genetisk medfødt fysikk fra mamma og pappa. Fysikken har jeg kanskje fått mest fra pappa, mens mamma har bidratt med det mentale, smiler Reading-proffen når vi spør henne om oppstarten av fotballkarrieren hennes på Mo i Rana.

– Jeg har ald­ri støtt på for­dom­mer mot at jeg var jen­te som ville spille fot­ball. Jeg fikk spille med eld­re jen­ter da jeg var 14 år. Jeg fikk spille med gut­ta på Stål­kam da jeg var 15. De tok imot meg med åpne ar­mer og opp­munt­ret meg på en her­lig måte. Da jeg var 16 år fikk jeg spille på da­me­laget. Alt føl­tes na­tur­lig og rik­tig, fort­set­ter mål­ma­ski­nen.

Tri­ves godt i Eng­land

For noen da­ger si­den ble hun opp­ringt fra hjem­fyl­ket med be­skjed om at hun var en av kan­di­da­te­ne til Årets nord­len­ding, kåringen NRK Nordland og Avisa Nordland samarbeider om. Hun er også nominert til Årets idrettsnavn i Rana Blad.

– Det var både ar­tig og stas å få en sånn te­le­fon. Jeg set­ter vel­dig pris på å være en del av en kå­ring som det­te, inn­røm­mer hun.

Her er våre nominerte til årets idrettsnavn. Gi din stemme

Det be­gyn­ner å bli et halvt år si­den hun byt­tet ut trøya til svenske Ro­sen­gård med Reading og Eng­land.

– Jeg tri­ves vel­dig godt. Jeg får opp­le­ve en ny kul­tur både på og uten­for ba­nen, for­tel­ler hun.

– Er proff­opp­hold i Sve­ri­ge og Eng­land med på å gjø­re deg til en enda bedre spil­ler?

– Jeg li­ker å tro det. I Sve­ri­ge had­de vi en mye mer spil­len­de stil enn jeg var vant med fra nors­ke klub­ber. Der ble jeg mye bedre i pos­ses­si­on-de­len av spil­let. Her i Eng­land er det mer vekt på tek­nikk og de­tal­jer. Jeg ut­vik­ler meg også i den de­len av spil­let, på­pe­ker Karls­eng Utland.

– Jeg li­ker meg inne i bok­sen

Hun har på alle må­ter vært en no­to­risk mål­sco­rer si­den hun be­gyn­te å spille fot­ball. Hun har sco­ret mål for Fløya, Amazon Grimstad, Trondheim/Ørn og Røa. Bare for å il­lust­re­re det­te tar vi med 54 mål på 95 kam­per for trøn­der­ne og 17 mål på 21 kam­per for Røa, før fer­den gikk uten­lands.

– Jeg har all­tid likt meg inne i bok­sen. Der er der jeg hø­rer hjem­me, og jeg har som re­gel sco­ret mye mål med gode spil­le­re rundt meg, smi­ler hun.

Men, som vi var inne på, opp­hol­det i svenske Ro­sen­gård og eng­els­ke Reading gjør henne til en enda mer vri­en spiss å møte enn hun var tid­li­ge­re.

– Jeg er ikke like av­hen­gig av and­re enn jeg var tid­li­ge­re i kar­rie­ren. Nå er jeg i stand til å ut­ret­te en del også på egen hånd. Jeg får mer er­fa­ring og til­eg­ner meg sta­dig nye egen­ska­per. Det er po­si­tivt, for­sik­rer hun.

Vil kjem­pe i ver­dens­top­pen

Den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen gjør ran­væ­rin­gen til en sta­dig ster­ke­re bi­drags­yter også for et frem­ad­stor­men­de norsk kvin­ne­lands­lag. Sco­rin­ge­ne fra Lisa-Ma­rie Karls­eng Utland kom­mer sta­dig hyp­pi­ge­re også i in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng.

– Vi går et vel­dig spen­nen­de 2020 i møte. Vi har hatt en po­si­tiv ut­vik­ling med laget de tre-fire siste åre­ne. Den­ne ut­vik­lin­gen skal vi fort­set­te med. Vi skal kva­li­fi­se­re oss til fot­ball-EM, hvor må­let selv­sagt er å mar­ke­re oss helt i top­pen, slår hun fast.

Fra sin nye base i Eng­land lo­ver hun å bi­dra med sitt til at de nors­ke fot­ball­da­me­ne blir å reg­ne med fram­over.

– Vi øns­ker å kjem­pe i ver­dens­top­pen, og alle på lands­laget job­ber knall­hardt for å fort­set­te ut­vik­lin­gen, av­run­der Reading-prof­fen en­tu­si­as­tisk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken