Enstemmig støtte til idrettsanlegg

Geir Waage (t.v.) i diskusjon med Stålkameratene og Arena Drifts Gøran Zakariassen i forbindelse med forrige ukes formannskapsmøte. I dag vedtok kommunestyret å inngå partnerskapsavtale om Stålhallen.

Geir Waage (t.v.) i diskusjon med Stålkameratene og Arena Drifts Gøran Zakariassen i forbindelse med forrige ukes formannskapsmøte. I dag vedtok kommunestyret å inngå partnerskapsavtale om Stålhallen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Rana kommune inngår en ny partnerskapsavtale med Stålkameratene, Arena Bygg AS og Arena Drift AS om Stålhallen, og vil bidra med inntil to millioner kroner i året. Samtidig er det klart at Skillevollen Is & Tennis får et forskudd på spillemidler på tre millioner kroner. Begge sakene ble behandlet av kommunestyret torsdag, og var i realiteten avgjort etter formannskapsmøtet i forrige uke. Det var ingen debatt og i begge sakene var det et enstemmig vedtak i kommunestyret.

Skillevollen Is & Tennis hadde i utgangspunktet søkt om kommunal garanti på lån eller en økt årlig driftsstøtte, men dette fikk de ikke. Anleggets andel av driftsstøtten til Skillevollen idrettspark er 200.000 kroner i året. Men i formannskapet foreslo Espen Haaland å forskuttere spillemidler, noe som ble enstemmig vedtatt både der og altså nå også i kommunestyret.

Rana kommune inngår som nevnt partnerskapsavtale om Stålhallen, en avtale som skal gjelde for årene 2019-2023 med mulighet for forlengelse. Det er søkt om en driftsstøtte på to millioner kroner i året, men det endelige beløpet skal fastsettes i forbindelse med økonomiplanen 2019-2022. Det forutsettes i vedtaket at det jobbes videre med egen finansiering av driften av Stålhallen. Forutsatt at IL Stålkameratene jobber videre med å styrke langsiktige sponsor- og markedsføringstilskudd og leietakere som styrker driften av hallen, kan Rana kommune inngå en partnerskapsavtale på inntil to millioner kroner i året. Saken skal avklares i kommunestyret 10.-11. desember.

Artikkeltags