Da anlegget ble bygget i 2009 ble det gjort klart for fjernvarme i dekket. Det som manglet var en varmeveksler som skulle styre vann og temperatur i banen.

Nå ser det endelig ut til at anlegget kan komme i drift. Rådmann Robert Pettersen har i en sak til formannskapet foreslått å prioritere en varmeveksler på spillemiddellista for 2019.

En forutsetning er at kommunen forhåndsfinansierer prosjektet. Da kan det stå klart til kommende vinter.

– Hvis anlegget nå får full finansiering, vil en kunne sette denne søknaden øverst ved årets behandling av spillemiddellista, som årlig behandles medio desember 2018. Da vil Rana kommune kunne motta spillemidler allerede i juni/juli 2019, under forutsetning av at anlegget er ferdigstilt, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet.