Prosjektet i Fageråsen er noe forsinket, men håper arbeidet kan begynne i midten av august