31.5 millioner kroner. Det er søknadssummen på den lokale spillemiddellista for 2018

MILLIONER: Frode Meisfjord og Dag Arnfinn Nilsen var initiativtakerne bak Flerbrukshallen på Ytteren. Nå søkes det om 13,8 millioner i spillemidler for hallen i 2018. Foto: Trond Isaksen

MILLIONER: Frode Meisfjord og Dag Arnfinn Nilsen var initiativtakerne bak Flerbrukshallen på Ytteren. Nå søkes det om 13,8 millioner i spillemidler for hallen i 2018. Foto: Trond Isaksen Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

– Om det er rekord kan jeg ikke si, men jeg har i alle fall ikke opplevd så store summer på ei spillemiddelliste for Rana siden jeg ble ansatt i 2011. Men det er mye og det er positivt. Det viser at det bygges, sier Pål Homnes, ved park, idrett- og friluftsliv i Rana kommune.

Fikk 1.750 mill. i år

Han sier at det er mer normalt at søknadssummen ligger på rundt 20 millioner.

– For 2107 var den til sammenligning bare 11,5 millioner. Da fikk Rana utbetalt 1,750 millioner, opplyser Homnes.

Selv om summen er over 30 millioner for 2018 er det vanskelig å spå hvor mye som blir tildelt. Alt sees i sammenheng både fylkesvis og nasjonalt. Men det utbetales sjelden eller aldri så mye som det søkes om.

Det er administrasjonen i kommunen som utarbeider den årlige lista. De siste årene er Rana idrettsråd tatt med på råd for å sikre at idretten får si sitt.

– I år er alle parter enige om prioriteringene, forteller Homnes.

Saken har vært oppe både i Utvalget for oppvekst og kultur og i Formannskapet. Lista skal bankes endelig igjennom i kommunestyret om snaue 14 dager.

Fylket prioriterer

– Deretter sendes søknadene til Nordland fylkeskommune (frist 15. januar). Der venter en ny prioriteringsprosess før den endelige fylkeslista sendes til departementet for sluttbehandling innen den 15. mars. I juni/juli vet vi hvor mye Rana får, sier Pål Homnes.

Det er den nye Flerbrukshallen på Ytteren som troner øverst på den lokale spillemiddellista med 13,8 millioner kroner. Som nummer to kommer idretts/gymhallen på Hauknes med 4,8 millioner kroner.

Det totale søknadsbeløpet er på eksakt 31.529.000 kroner.

Spillemidlene

Nå er prosessen om  spillemidler for 2018 i gang.

For Rana er det 18 ulike prosjekt det søkes tilskudd til. Totalt 31.529 mill. kroner.

I tillegg er det seks søknader til nærmiljøanlegg på kommunens liste.

Artikkeltags