Jubler for nye startpaller i Moheia Bad. Kan bidra til bedre resultater: – Behovet for nye paller har vært til stede i mange år