For vel en uke siden kunne Rana Blad presentere B&Y ILs nye hallprosjekt en flerbrukshall på håndballstørrelse integrert i idrettshuset på Ytteren. Målet er å komme i gang til våren.

På Gruben har de gått svangre med planer om en ny hall rett ved idrettsanlegget og skolen på Gruben i flere år.

Selfors UL har også et sterkt behov for plass lokalt ettersom alternativet er en falleferdig gymsal. Men også Åga IL har diskutert muligheten for en egen hall.

- Behovet for hallplass i Rana er presserende, sier Leif Sagen i Gruben IL.

- På Gruben er hallen i tilknytning til skolen i dårlig forfatning. Vår idé er at man ser prosjektene i fellesskap, og at idrettslag og skole samarbeider om en ny hall. Det vil gagne begge parter, mener Sagen, som etterlyser ei mer offensiv holdning fra Rana kommune i denne sammenhengen.

- Idrettslaget kan bygge hallen, med skolen som fast leietaker. Det gir billigere haller og sikre leieinntekter for lagene. En vinn-vinn-situasjon, påpeker Sagen, og får støtte fra de andre lagene. Også de ser den samme muligheten der de holder til.

Les mer i onsdagens papirutgave.