Språkbarrieren har vært en flaskehals. Nå får utøvere av utenlandsk opprinnelse en enklere vei inn i systemet