79 prosent av bilene som ble førstegangsregistrert i 2022 var elbiler. Det er en økning fra 71 prosent i 2021.

Av alle personbiler på norske veier går nå 21 prosent kun på strøm. 12 prosent er hybrid, mens to tredeler av bilparken er fossildrevne kjøretøy.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB ) ble det førstegangsregistrert 174.000 personbiler i Norge i fjor. 79 prosent av disse var elbiler. En større andel av elbilene enn før blir solgt utenfor de største byene. Andelen kan i realiteten være høyere, siden leasede biler kan være registrert i større byer, men brukt i distriktene.

Av fylkene er andelen nye elbiler høyest i Møre og Romsdal. 92 prosent av alle nyregistrerte personbiler hadde kun elektrisk motor i 2022. Deretter følger Vestland og Trøndelag med 90 prosent. Sett bort ifra Svalbard var det Viken som hadde lavest andel med 71 prosent. I Oslo hadde 76 prosent av alle nyregistrerte personbiler kun elektrisk motor.

Antallet elbiler på veien vokste med 30 prosent i fjor, mens hybridbiler hadde en økning på 8 prosent.

De fossile bilene taper terreng. Antall bensindrevne biler hadde en nedgang på 8 prosent, mens personbiler med dieselmotor ble redusert med 6 prosent.

Det er satt som politisk mål at alle nye personbiler som selges skal være nullutslippsbiler innen 2025.

(©NTB)