Svak kronekurs gjør at Statistisk sentralbyrå tror at Norges Bank vil sette opp renta til 3,75 prosent i år.

– Vi anslår at sentralbanken setter opp renta med 0,25 prosentpoeng både i juni og september, slik at rentetoppen blir på 3,75 prosent i høst, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en pressemelding.

Etter hvert vil både høyere renter og avtakende prisvekst i utlandet bidra til å trekke prisveksten ned i Norge. Ifølge beregningene vil inflasjonen falle til 3,0 prosent i 2024, og nærme seg inflasjonsmålet på 2 prosent i 2026.

– Hvis det ikke skjer flere forstyrrelser i økonomien framover, vil vi omsider også få reallønnsvekst i 2024, sier Thomas von Brasch.

Det vil ta lenger tid å få ned inflasjonen på grunn av den svake kronekursen. Det vil igjen føre til et år med reallønnsnedgang, spår SSB.

– Vi legger til grunn en årslønnsvekst på 5,3 prosent i år. Med en forventet inflasjon på 5,6 prosent innebærer det at reallønna faller litt i år også, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Han minner om at det knapt har vært reallønnsvekst siden 2015.