Stålkameratene opphever vedtaket der det står at de ikke skal drive med fotball