Gruben musikkorps hadde for en tid tilbake invitert til konsert i Gruben Samfunnshus.

Samfunnshuset er vel det best egnede lokalet på Gruben der det kan avholdes en konsert, men selv dette lokalet er ikke godt nok til å fremføre en konsert for et større ensemble som musikkorpset, verken trivselsmessig eller akustisk.

Riktignok hadde korpset laget en koselig setting med kaffe og kaker og lys på bordene, men hva hjelper det når fasilitetene for en god konsertopplevelse ikke er til stede.

Ikke er det skikkelige scenemuligheter og når publikum sitter inne med boblejakker på, sier det seg selv at det blir vanskelig å skape den rette konsertstemningen. Kalde og nakne lokaler er heller ikke det beste for de som skal utøve det musikalske. Det blir vanskelig å stemme instrumentene og enda vanskeligere å få til en skikkelig intonasjon. Rent akustisk blir det også vanskelig for den enkelte utøver og for korpset å få en skikkelig tilbakemelding på det de ønsker å få til. Dette yter ikke rettferdighet verken for korpset eller publikum.

I det hele et uegnet lokale for et orkester å spill i.

Gruben musikkorps gjorde imidlertid det beste ut av situasjonen og fremførte mange fine musikkstykker.

Det var lett og god underholdningsmusikk med gode solistiske innslag. Korpset var godt samkjørt i tuttipartiene og dirigenten hadde god kontroll på korpset. I det hele et godt utvalg av musikkstykker som sto til den besetningen korpset har for tiden.

Apropos besetning. Svak rekruttering til korps i Norge har i mange år vært en hemsko for den musikalske utviklingen til korpsene. Så lenge rekrutteringen til skolekorps er på et minimum, skaper dette problem for videre vekst i korpsbevegelsen. Det blir for lite av viktige instrumentgrupper med den følge at mange stemmer i korpsene ikke blir besatt/ivaretatt.

Dette gjelder ikke bare for kritiske grupper som obo og fagott, men for hele spekteret av instrument. Nå gjorde Gruben musikkorps imidlertid det beste ut av den besetningen de har, og kan være godt fornøyd med den musikken de fremførte.

Gruben som er den største bydelen i Mo i Rana fortjener imidlertid også et skolekorps som befolkningen der kan ha glede av i mange sammenhenger. Var selv med i sin tid da Gruben skolekorps ble stiftet. Skolekorpset vokste og ble stort og var i en periode det største og beste skolekorpset i Rana.

Så derfor en oppfordring til innbyggerne på Gruben: Start opp og organiser en aksjon til reetablering av Gruben skolekorps. Det fortjener dere som innbyggere i en flott bydel av Mo i Rana.

Til sist: Takk til Gruben musikkorps for en trivelig konsertopplevelse. Dette til tross for at det er tidlig i sesongen med få øvelser og en periode med pandemi hvor øvelsene over lang tid har vært vanskelig å gjennomføre. Lykke til videre.

Snorre Petersen