Starter opp med kursvirksomhet igjen: – Vi har hatt en vanskelig økonomisk situasjon etter at koronaen inntraff

Minar har fått midler fra Kompetanse Norge for å gjennomføre basiskurs. Tilbudet er til alle permitterte og arbeidsledige.