Starter utredning av nytt kunstsnøanlegg på Skillevollen. Vurderer å hente vann fra fjellet