Normalt må arbeidsgiver betale de første 15 dagene med lønn ved permittering av ansatte. Slik er det ikke for fiskeforedlingsbedrifter. Der betaler staten dagpenger til de permitterte fra første dag. Dette har kostet staten 15 millioner kroner de siste fire årene, skriver E24.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som står bak beregningen.

– Særreglene ble begrunnet med at råstofftilgangen innenfor denne næringen er mindre forutsigbare enn for de fleste andre næringer. Vi vil se nærmere på om ordningen nå fungerer etter hensikten, sier Maria Schumacher Walberg (Ap).

I et representantforslag foreslår Rødt å skrote ordningen.

– Det er ingen logikk i at det skal være lettere å permittere på anlegg som videreforedler rød fisk, fremfor de som videreforedler rødt kjøtt, sier Rødt-politiker Geir Jørgensen.

(©NTB)