Statens helsetilsyn betrakter tarmkreftkirurgi-saken som alvorlig – Helgelandssykehuset samler operasjonene på færre hender