Statens vegvesen betaler full pris for tomme lokaler i Bodø. Leiekontrakten går ikke ut før i 2028