Statens vegvesen overfører administrasjonen av fylkesveiene til fylkeskommunene, men skal fremdeles være til stede i hele landet med en spissere organisasjon, står det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

- Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud.

- Med vår solide fagkompetanse skal vi bidra til å gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Vi skal levere funksjonelle tjenester og sikre riksveier med mindre bruk av penger.

I forslaget fremkommer det blant annet:

 • Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder
  • Divisjon Veg: Tromsø
  • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
  • Divisjon Utbygging: Bergen
  • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
  • Divisjon IT: Drammen
 • Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor.
 • 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned.
 • Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.
 • Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.

Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:

 • Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)
 • Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger
 • Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.

- Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen. Mens dagens struktur er basert på en etat med over 7.000 ansatte, må den framtidige strukturen tilpasses et vegvesen på om lag 4.500 ansatte. Vår strategi er å redusere og slå sammen lokasjoner som ligger geografisk nær hverandre og å utnytte de stedene vi er på i dag, sier Grimsrud.

Statens vegvesen har de siste årene utviklet en rekke selvbetjeningsløsninger som har blitt en stor suksess blant brukerne. Mye av det vi før måtte møte på en trafikkstasjon for å gjøre, kan vi selv utføre egen pc eller mobil. Dette vil forsterke seg ytterligere i årene fremover.

Jobben med å utvikle nye, smarte, digitale løsninger fortsetter med enda større tyngde i ny organisasjon. Samtidig kan vi nå vri ressurser fra skrankene slik at vi kan gi trafikanter enda bedre opplæring, og gjennomføre enda flere livsviktige kontroller langs veiene, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud.

For stasjonene på Helgeland foreslås det en rekke endringer.

For trafikkstasjonen i Mosjøen foreslås det å flytte forvatningskontrollene til Mo.

- Lavt volum gjør det vanskelig å opprettholde likebehandling, kvalitet og effektiv drift. SVV har ikke egen kontrollhall og gjennomfører kontroller utendørs/i en inspeksjonsgarasje. Samling av kontrollaktivitetene ved sambruksstasjonen i Mo i Rana gir en mer effektiv ressursutnyttelse, står det i pressemeldingen.

I Sandnessjøen vil trafikkstasjonen bli nedlagt.

- Legges ned. Tilbud om teoriprøver opprettholdes og håndteres av annen offentlig etat og/eller ved ambulerende tjeneste, står det i pressemeldingen.

Trafikkstasjonens tjenester for forvaltningskontroll i Brønnøysund skal også flyttes til Mo.

- Lavt volum gjør det vanskelig å opprettholde likebehandling, kvalitet og effektiv drift. SVV har ikke egen kontrollhall og gjennomfører kontroller utendørs/i en garasje. Samling av kontrollaktivitetene ved sambruksstasjon i Mo i Rana gir en mer effektiv ressursutnyttelse, skriver Statens vegvesen.

For Mo i Rana stasjon vil det ikke bli noe endringer, foruten flere forvaltningskontroller, som følge av overtakelse av tilbudet i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Men dette kan bety flere stillinger.

- Større utnyttelse av kontrollhall til forvaltningskontroll av lette og tunge kjøretøy, samt økt utekontroll av lette og tunge kjøretøy med økt behov for teknisk personell, står det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.