Usikkerhet og omveltninger i Statens vegvesen: – Mosjøen vil fortsatt ha en viktig posisjon for veinettet i fylket

Mye tyder på at Statens vegvesen på Øya i Mosjøen beholder mange av sine ansatte. 15–20 personer skal imidlertid jobbe under fanen til fylkeskommunen.