Statkraft stanser vannforsyning til Rana kommune og stenger veien fra Anleggshammeren til Mofjellet