I fjorårets budsjettforhandlinger med Venstre og KrF ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med 42,3 prosent.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er ikke godt nok utformet. Hvilke produkter som er omfattet og ikke kan fremstå som vilkårlig. Denne utfordringen ble forsterket da avgiften ble økt som en del av budsjettforliket i fjor, fordi det økte skillet mellom produkter som er avgiftspliktige og andre lignende produkter som ikke er avgiftspliktige, sier finansminister Siv Jensen (Frp).
 

Regjeringen vil også sette ned et utvalg som skal vurdere det som står igjen av sukkeravgiften.

– Vi ønsker at utvalget ser nærmere på avgrensningene i sjokolade- og sukkervareavgiften, og samtidig vurderer om det er mulig å endre utformingen av både denne og avgiften på alkoholfrie drikkevarer, slik at de kan bli mer treffsikre virkemidler i helse- og ernæringspolitikken, sier Jensen.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen ingen endringer på avgiften for alkoholfrie drikkevarer. Regjeringen foreslår en lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men drikkevarer som brus og saft omfattes ikke av endringen.

Etter det NTB erfarer omfattes heller ikke Imsdal og Farris.

– Den økte sukkeravgiften har liten helseeffekt. Når vi ser hvor vilkårlig den treffer, er det riktig å reversere den, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Han mener det er vanskelig å argumentere for avgiften ut i fra helsepolitiske vurderinger.

Fjorårets kraftige økning i sukkeravgiften har blitt møtt med krass kritikk fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Bryggeri- og drikkevareforeningen er svært lite fornøyd med at brusavgiften ser ut til å videreføres.

– Det er ubegripelig at regjeringen har lukket ørene for alle bekymringsmeldinger fra bedriftene og arbeidstakerne i næringen. Å opprettholde brusavgiften er bevisstløs næringspolitikk og en hån mot den bransjen i Norge som har gjort mest for å redusere sukkerforbruket i befolkningen, sier direktør Petter Nome.

En fjerning av avgiften slik den ble innført for 2018 er blitt framholdt som et viktig tiltak for å sikre norske arbeidsplasser. Ansatte fra Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynild demonstrerte foran Stortinget i forkant av forrige ukes trontaledebatt med krav om å fjerne sukkeravgiften. (ANB-NTB)