Mange kommuner sliter med å ha veterinærvakt hele døgnet. Nå ber alle statsforvalterne regjeringen om en gjennomgang av ordningen.

– Noen plasser er det næringsgrunnlaget det står på. Andre plasser får man ikke tak i veterinærer til hjemlene. Derfor vil vi ha en bred gjennomgang av hele ordningen, sier underdirektør Magne Totland hos Statsforvalteren i Nordland til Nationen.

Alle statsforvalterne i Norge har nå sendt et brev til Landbruks- og matdepartementet der de ber staten om å undersøke hva som er de viktigste grunnene til kommuners rekrutteringsproblemer, og hvilke løsninger som fungerer best. Initiativet kommer fra Statsforvalteren i Nordland.

Etter loven har alle kommuner plikt til å sørge for veterinærer på dagtid og å etablere en vaktordning utenom ordinær arbeidstid. Mange kommuner sliter imidlertid med å sørge for veterinærvakt hele døgnet.

Fagsjef Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening sier at det utdannes for få veterinærer, og at det trengs flere som vil jobbe i distriktene.

I en epost til Nationen skriver landbruksminister Sandra Borch (Sp) at Hurdalsplattformen slår fast at veterinærtjenesten skal styrkes i hele landet, og at de nylig har satt i gang et arbeid med å utrede mulige løsninger.

(©NTB)