Vi er spesielt heldige her i nord hvor Statskog eier nesten det som er av jaktterreng og småviltjakt. Dette sikrer tilgang til jakt for en rimelig penge, det er en god ting. Gjennom et 35 årig yrkesliv har jeg også erfart i mitt arbeide med bedrifter og forretningsforbindelser i Sør-Norge, at mange misunner oss det hyggelige prisnivået, de store og nære jaktområdene.

I de senere år har Statskog utviklet sine produkt til nye høyder. Produktutvikling er et begrep vi alle kjenner. Vanligvis forbinder vi ordet med nye bedrifter og nye produkter. Men begrepet benyttes også for gamle produkter som tilpasses markedets endringer. Og det er spesielt dette siste jeg vii si noe om.

Selv om jeg er klar over det faktum at Staten eier nærmere 95% av all utmark i Rana kommune og gjennom Statskog forvalter disse ressursene på en utmerket måte, er det noe som har gått galt for produktet Småviltjakt 2.0 på Helgeland/Nordland.

Frem til Småviltjakt 2.0 var det slik at jegeren kikket ut kjøkkenvinduet for å se vær og vindretning og med denne informasjonen som bakgrunn bestemte seg for hvor jakta skulle gå denne dagen.

Ut i terrenget det bar. Men underveis legger vi merke til andre biler og etterhvert jegere som har de samme tanker som oss, også på tur ut til vårt utvalgte paradis. Mistanken om at flere skulle til de samme koller som oss, noe som gjør at vi revurderer og finner en annen plass å jakte. Ingen jegere går i flokk.

Best har vi sett dette under oppstart av småviltjakten, hvor det i hovedsak er blitt god plass i terrenget etter en ukes tid med jakt. Da har de forskjellige fordelt seg hensiktsmessig sett fra jegerens ståsted. Da har de fleste fått seg en rype eller to og er fornøyd med det.

For noen få år siden laget Statskog en web-løsning hvor jegerne fikk en utfordring. Småviltjakt 2.0 De ville at jegerne skulle «aktivere» det aktuelle jaktområdet de tenkte seg å jakte i. Statskog hadde på forhånd definert hvordan jaktområder skulle deles opp i mindre biter og hvor mange jegere de daglig tillot i hver liten bit.

Statskog gjorde nok dette i beste mening, men på flere punkt ble produktet forverret. Det er dette jeg vil ha en debatt på.

For det første, dersom Statskog skal lage en portal for jegere å kommunisere med kundene på, bør den være like flott som Statskog selv. Nettportaler er forlengst blitt mobile hvilket betyr at nettløsninger må fungere best på en halvgod mobiltelefon og ikke på en sprutende flott og ny PC hvor alt fungerer fantastisk. I dag sitter vi heller ikke hjemme og slår opp i vår PC, vi tar fatt i mobilen som vi alltid har tilgjengelig og som det hele tiden utvikles fantastisk programvare for. Min oppfordring er derfor; Lag en bedre løsning egnet for mobilitet og mindre bra dekningsforhold. Et ekstra tips; Skrot den gamle løsningen helt!

For det andre, selg Nordlandskortet for kr 1,- I dag koster dette kortet nærmere kr 1.500,- og gir deg, sammen med lisensen, rett til å jakte på Statskogs marker i Nordland. Ta heller betalt, la oss si kr 200,- for hver gang du aktiverer et område. Noe av det som virkelig ødelegger min jakt her på Helgeland, er at jeg kan sitte klar å aktivere mitt jaktområde inntil 10 dager før selve jaktdagen. Dette betyr at jegere flest er tvunget til å aktivere lenge før de vet om de faktisk kommer til å jakte den dagen. Blant variablene her er været.

Dessverre er ikke vi jegere like flinke til å «deaktivere» områder når vi forstår at vi ikke skal på jakt den valgte dagen. Resultatet er at mange områder står oppført som «fulle» mens i realiteten blir området jaktet i av et langt mindre antall jegere enn tillatt og vi som ikke fikk plass, sitter hjemme og ergrer oss over Småviltjakt 2.0

I denne sammenheng er det viktig å lytte til publikum, eller «markedet» som jeg her viser til. Blant de opplysninger Statskog allerede nok sitter med, er alderssammensetning av jegere. Så langt jeg kan se har vi et stadig større antall førstegangsjegerne. En slik prissetting som nevnt over, gir Statskog anledning til å prise ned jaktkortene for ungdommen, vi med allerede betalt hus og bil kan heller betale litt mer. I tillegg vil en pris på selve aktiveringen gjøre at hver enkelt jeger betaler for det «forbruket» jegeren representerer og vi får en langt mer korrekt prisfastsetting av produktet.

Dersom disse to nevnte hensyn tas, vil det bli populært å «deaktivere». Vi vil få et korrekt bilde av hvor mange jegere vi kan forvente å møte i vårt utvalgte terreng og flere vil få tilgang på kortere varsel.

Gjør vi ikke dette, er jeg redd interessen for jakt vil falle. I en tid hvor bærekraft er et gjennomgangstema, bør Statskog ta en titt i egne veier for bærekraftsmål og tilpasse seg tiden vi lever i, for den har endret seg betydelig. Det er viktig at vi høster hensiktsmessig av naturen og da må vi ha en forvaltning som tar inn over seg at vi nå lever i 2021 og her i Nordland, har blant de fremste IT miljøene for å få bygd en moderne mobil plattform for kommunikasjon med kundene.

Til slutt vil jeg nevne at det både i Helgeland og i Salten forventes med rette større industrielle etableringer og investeringer i infrastruktur. Alle kommunene i disse områdene spesielt, arbeider nå med bostedsutvikling og bolyst. Her kan dere i Statskog represenrter store bidrag i form av enkel tilgang på jakt og fiske. Noen ledere i Statskog Nordland som har lyst til å være med?