Denne uken gjestet barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) Helgeland. I Mo i Rana besøkte hun krisesenteret og familietjenesten i barn og familieavdelingen i Rana kommune. Lokale politikere som ordfører Geir Waage (Ap), partikollega Lars Frøysa og Sp-politikerne Hilde Lillerødvann og Johan Petter Røssvoll var også til stede da familietjenesten presenterte noe av det de jobber med.

Fagsjef Anne Skar Gabrielsen informerte om overordnede føringer, spesielt knyttet til ny barnevernslov/oppvekstreformen 2022. Kirsten Ellingbø informerte om prosjektet «Familielos», som gjennomføres i et forpliktende samarbeid med kommunens barneskoler. Videre presenterte hun Familiens møte.

– Dette er et ektefødt barn av Rana, og er et unikt samarbeid- og samhandlingstiltak mellom PPT og familietjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten ved BUP, hvor det er familiene selv som snakker sin henvisning til hjelpetjenester, opplyser hun.

Susann Rødseth, Kirsti Bakke og Marit Hopaneng informerte om «Vi blir foreldre» og «Vi er foreldre», som startet som et samarbeidsprosjekt i regi av Bufdir i samarbeid med familievernkontoret. I dag har familietjenesten overtatt ansvaret for prosjektet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ble første gang valgt inn på Stortinget fra Hordaland i 2009, og har blant annet vært nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Siden valget i 2021 har hun sittet i regjeringen.