Skal du reise nordover på E6 i dag må du belage deg på å kjøre gammelveien til Røssvoll og den gamle brua over Langvassåga. Grunnen er at den nye Reinforsheiatunnelen på E6 er stengt.

– Her gjennomføres det en årlig kontroll av det tekniske anlegget ved tunnelen. Det handler om alt fra lys, varslingssystemer og brannslokkingssystemer. Det vil bli stengt store deler av dagen, sier trafikkvakt Per Olav Kvitnes fra NorthRoads.

Han skal sitte pal i sin bil og sperre kjørebanen som ikke er stengt av en bom.

– Hadde vi ikke stått her og sperret fysisk, ville folk kjørt forbi bommene og det ville utgjort en fare for den som jobber med å sjekke tunnelen, sier han.

Kvitnes forteller at det er en fordel at det er muligheter med omkjøring. Det gir større flyt i trafikken.

– Hadde det ikke vært en omkjøringsmulighet, ville det vært manuell dirigering av trafikken med bruk av ledebil gjennom tunnelen, sier Kvitnes.

Omkjøringen over gamle Langvassåga bru betyr at alle bilister må forholde seg til en utfordrende 90 graderssving. Den er meldt utfordrende for tunge kjøretøy.