Gå til sidens hovedinnhold

Stenger E6 ved Grane - svært begrenset med omkjøringsmuligheter

E6 på Helgeland blir stengt ved Gluggvasselv bru i Grane fra lørdag 16. januar klokka 22 til søndag 17. januar klokka 08.

(Helgelendingen) Statens vegvesen melder i en pressemelding at det er nødvendig å utbedre vegen inntil brua, og mulighetene for omkjøring er svært begrenset.

– Det er beklagelig at vi er nødt til å stenge E6 i så mange timer, men vi har dessverre ingen andre muligheter, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Nå er det nordsiden av brua som utbedres, en tilsvarende operasjon som ble gjort på sørsiden før jul.

– Undersøkelsene vi har gjort viser at vegen som går inntil brua siger, og det er dype spor. Hvis vi ikke setter i verk tiltak, kan i verste fall hele vegen rase ut. Dette utgjør en fare for trafikksikkerheten. Hvis vi ikke gjør noe nå, kan vi risikere behov for mer omfattende reparasjoner og en lang periode med stengt veg seinere.

Skal unngå at brutilknytningen raser ut

Gluggvasselv bru er fra 1958. Årsaken til at brua ikke skiftes ut, er at det er planlagt en fullstendig omlegging av E6 i området i framtida.

Riddervold Andreassen understreker at bæreevnen til selve brua er tilfredsstillende, kvalitetssikret gjennom jevnlig vedlikehold og forsterket gjennom nylige oppgraderinger. Statens vegvesen gjør fortløpende vurderinger av brurekkverket.

Siden 17. november har det vært jobbet på selve brua - med minimale konsekvenser for trafikantene. Jobben som skal gjøres nå i helga er på vegen som leder inn til brua.

Gluggvasselv bru ligger like nord for tettstedet Grane, et par mil sør for Mosjøen. Det er ikke mulig å holde vegen åpen mens arbeidet pågår.

– For å skape minst mulig ulempe, har vi valgt å starte arbeidet seint lørdag kveld og avslutte søndag morgen. Det er på dette tidspunktet trafikken er lavest, sier Andreassen.

I løpet av natta skal eksisterende vegmasse graves opp. En ny prefabrikkert bakplate i betong skal heises på plass, og vegmassen skal deretter fylles tilbake.

Nødetatene er særskilt orientert. Dette for at de skal kunne innrette sin beredskap på en best mulig måte så lenge vegen er stengt.

Dårlige muligheter for omkjøring

Det vil være skiltet omkjøring for personbiler og utrykningskjøretøy langs kommunal veg og fylkesveg 7322 Vestersidevegen, men denne er ikke egnet for tyngre kjøretøy.

Fylkesveg 17 langs kysten har to ferjesamband, men ferjene går ikke om natta og kapasiteten er svært begrenset.

Vegtrafikksentralen ville normalt anbefalt langtransporten å ta omvegen via Sverige, men på grunn av koronasituasjonen og karantenebestemmelser, er dette alternativet ikke tilgjengelig i praksis. Det er derfor ingen egnede omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy den tida E6 er stengt.

– Vegtrafikksentralen oppfordrer derfor næringslivet til å planlegge transporten i samarbeid med sine transportører. Det anbefales å vurdere andre døgnhvileplasser på Helgeland og i Trøndelag for å unngå opphopning på de nærmeste plassene, avslutter byggelederen.

Stenger E6 i Grane: - Begrenset mulighet til omkjøring

Visinor har startet med vedlikehold på E6: – Vi skal stort sett jobbe utenfor veien

Kommentarer til denne saken