Statens vegvesen har bestemt seg for å stenge fylkesvei 7356, som går innover til Nymoen fra Bleikvasslia mellom Skarelva og Skarlia grunnet fare for snøskred. Stengingen betyr at folk ikke kommer seg til eller fra. Det blir ikke gjort forsøk på å åpne veien i løpet av lørdagen. Det var i det samme området det tidligere i vinter gikk et snøskred, som knuste ei hytte. Raste ødela i tillegg et uthus og ga lette skader til ei hytte det lå to stykker og sov i.