Det er i en pressemelding fra Bane NOR det fremgår at Nordlandsbanen stenger fra og med fredag og til og med mandag. Dette for å unna et etterslep på vedlikehold på strekningen.

– Vi stanser all vanlig rutetrafikk i helgen for å få tatt unna et etterslep på vedlikehold. I tillegg skal vi fornye deler av jernbanen, opplyser Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR.

Det vil bli satt opp buss for tog på strekningen.

På lista over arbeid som skal utføres i helga er blant annet å bytte ut sviller, skinner og sporvekslere.

– Vi ønsker jo alltid å gi de reisende et godt tilbud. Dette arbeidet er imidlertid helt nødvendig og kan ikke gjøres mens det går tog på linja. Vi skal stå på døgnet rundt for å holde stengetiden så kort som mulig. Målet er at vi skal stenge jernbanen i så kort tid som mulig, og få jobbet mest mulig effektivt, til beste for de reisende og godstransportørene, uttaler Brækkan.

Videre understreker Brækkan at det vil fortsatt være maskiner i fart på jernbanen, og at det som en følge fortsatt er forbundet med fare å oppholde seg i og ved sporet.

Se oversikten - dette arbeidet skal utføres i helga:Totalbrudd Nordlandsbanen helgen 17. – 20. juni 2022

Sted/strekninger:

Arbeidsoppgaver:


Bodø stasjon

Justering av flere sporveksler samt supplering av pukk til sporene.


Fauske - Bodø


Fjellsikring Svarthammeren tunnel


Fauske stasjon

justering av flere og sporveksel. Supplering av pukk til sporene.


Skruhammer Tunell


Innlegg av skinnekapp i tunellRognan - Fauske


Rutinemessige kontroller langs linjen.Bolna-Lønsdal


Stikkrenne og dreneringstiltak.

Rehabilitering av snøoverbygg.


Dunderland stasjon

Fjerne dagens sporveksel 1. Bygge ny sporveksel og koble denne sammen med spor 2.


Dunderland - Ørtfjell


SvillebytteØrtfjell


Arbeid med to sporveksler.


Ørtfjell stasjon


Bytte av sporveksletunge.


Skonseng - Ørtfjell

Drenering langs sporet. Flere setninger skal skifte ut massene.


Mo i Rana- Skonseng

Bytte av svillerMo i Rana - Ørtfjell

SkogryddingGullsmedvik sidespor for Rana Gruber

Massebytte. Alle arbeidene er inne på Gullsmedvik sidespor.


Mo i Rana sør


Bygge sammen to spor. Ta i bruk nye sporveksler.


Mo i Rana


Bytte av drivmaskiner i flere sporveksler.


Drevvatn-Bjerka

Boring med borretog.Mosjøen stasjon

Arbeid med planoverganger.Trofors stasjon

Plattformtiltak.Namsskogan - Majavatn

Pakking av spor og fordele ballast.


Namdal industrispor

Bytte av drivmaskin.


Steinkjer – Stod.


Visiterer Steinkjer - Stod med skinne/vei maskin.

Arbeid med kulvert