En hendelse hos Rana Gruber førte mandag formiddag til evakuering av Rana Grubers gruve på Storforshei.

Driftsdirektør Stein-Tore Liljenström forklarte at det kom gass ut av et hull.

– Når vi undersøker etter mer malm, borer vi lange hull i gruva ned mot dypet for å se hvor stor utstrekning vi har på malmen. I forbindelse med en sånn boring, kom det litt gass ut av et hull. For å være helt sikre evakuerte vi hele gruva.

MIP Sikkerhetssenter tok prøver av gassen.

Tirsdag opplyser Stein-Tore Liljenström at de nå har fått svaret fra prøvene.

– Vi har startet opp gruva igjen og er i normal drift. Det ble ikke funnet noe farlig gass og det kommer ikke mer gass ut av hullet. Det ventilerte seg veldig fort. Gruva er målt med alle tenkbare instrument og gruva ble startet opp i morges. Vi antar at det kan ha vært snakk om luft med litt lite oksygen, forteller han.

– Hvilken konsekvens fikk det for Rana Gruber at gruva holdt stengt i nesten et døgn?

– Vi har vedlikeholdsstopp i fabrikken og gruva, så det har ingen konsekvens annet enn at vi ikke fikk produsert malm en periode, svarer Liljenström.