I store deler av Nord-Norge er folk og næringsliv avhengige av flytilbudet på kortbanenettet for å komme seg fram. Kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i hele landet, og særlig i Nord-Norge med sine lange avstander og manglende transportalternativer.

En av de viktige grepene som Senterpartiet gikk til valg på var å redusere prisene og bedre tilbudet fordi det er så avgjørende.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet sørger nå for å levere på denne viktige saken som også ble forhandlet frem i regjeringsplattformen.

Som leder av næringskomiteen har jeg hørt mitt om hvor avgjørende dette er for næringsliv og folk. Jeg er selv også storforbruker.

Det er derfor en stor dag når regjeringen onsdag 15. mars kunngjorde beslutningen om halvering av maksimalprisene og betydelig styrking av tilbudet på flyrutene som er omfattet av ordningen når ny kontrakt skal lyses ut i vår.

Gjennom reduserte billettpriser og økt kjøp av offentlig flyruter legger vi til rette for flere avganger og billigere flybilletter på kortbanenettet i nord.

Styrkingen av rutetilbudet inkluderer:

o Maksimal billettpris, full fleksibel én vei, halveres på alle FOT-ruter

o Kravene til setekapasitet økes på rutene der etterspørselseffekten forventes å være størst, ingen ruter får et svekket rutetilbud

o Rutetidskravene på rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø

o Kravet til minst 15 seter i helikopteret gjeninnføres på ruten Værøy–Bodø

Skritt for skritt, eller avgang for avgang, er målet å legge til rette for utvikling av hele Nord-Norge!

Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant Nordland, leder Næringskomiteen, Sortland