Nesna kommune har utlyst et parallelloppdrag på stedsutvikling og ved søknadsfristen har kommunen mottatt 17 tilbud fra ulike arkitektkontor som ønsker å bidra, skriver Nesna kommune i en pressemelding.

- Vi har fått inn 17 knallsterke bidrag med spennende perspektiver på hvordan Nesna som sted kan utvikles, vi er imponert over bredden og kvaliteten, sier ordfører Hanne Davidsen. – Det blir ingen enkel jobb, men vi skal velge to av bidragene som best svarer ut våre forventinger og målsetninger og som gjerne har det lille ekstra.

Nesna kommune ønsker å utvikle Nesna som et inkluderende, spennende, bærekraftig og attraktivt sted som en del av omstilling. Det er utlyst parallelloppdrag og det skal velges inntil to (2) team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for Nesna med stor grad av medvirkning fra befolkning og næringsliv. Søkelyset er på sjøfronten, funksjonelle og gode møteplasser i sentrum og tilrettelegging for utvikling av næring og trivsel for innbyggere og besøkende. Parallelloppdrag er ingen konkurranse, men et lønnet utredningsoppdrag til 2 konsulentgrupper som skal arbeide parallelt. Parallelloppdragene er en del av omstilling av Nesna og skal støtte opp under utvikling av samfunnet og kultur og at Nesna når målet om 250 nye arbeidsplasser, står det i pressemeldingen fra Nesna kommune