[AVISA NORDLAND] I nærheten av Kvænflågtunnelen på europavei 6 mellom Fauske og Saltdal har det rast en steinblokk i veibanen.

– En stor steinblokk på anslagsvis seks kubikk har rast ned fra fjellsiden, sier Marit Breirem trafikkoperatør hos veitrafikksentralen Nord-Norge.

Stengt kjørefelt

Like før klokken 14.00 er entreprenører på stedet, og de har gjort seg opp en vurdering.

– Et kjørefelt er nå stengt, og vi venter nå på en hjullaster som skal fjerne steinblokken, sier Marit Breirem.

– når hjullasteren ankommer stedet vil det bli manuell dirigering, sier hun.

Sikkerhet

Trafikkoperatøren er tydelig på at det skal være sikkert å kjøre langs E6 etter at steinblokken er fjernet.

– Entreprenører har gjort en vurdering, og de har kommet fram til at kjørefelt må stenges. Hadde det vært fare for flere ras ville vi stengt hele veien, sier Breirem.

– Sikkerhet går framfor alt, legger hun til