En evalueringsrapport etter høstens valg påpeker en rekke alvorlige feil og mangler ved sametingsvalget i Oslo og Sør-Norge.

Rapporten er nådeløs og påpeker en rekke feil og mangler ved gjennomføringen av sametingsvalget i fjor høst, skriver Vårt Oslo.

– Sametinget oppdaget etter 1. juli at det var feil i manntallet. Det ble oppdaget at velgere som hadde bedt om å bli slettet fra manntallet fortsatt sto i manntallet. Velgere som skulle stå i manntallet var ikke kommet med, heter det i evalueringsrapporten fra samevalgstyret i Oslo.

Sametingsvalget gjennomføres samtidig som valget til Stortinget. Oslo og Sør-Norge er én krets.

I tillegg var stemmesedlene med navneliste på de ulike partienes kandidater ikke levert i tide, noe som førte til at de som forhåndsstemte ikke kunne avgi personstemmer ved sametingsvalget før flere uker ut i forhåndsstemmeperioden.

Seniorrådgiver for valg ved Sametinget, Tove Anti understreker at Sametinget ikke formelt har rukket å behandle rapporten fra Oslo, men understreker at valgmateriell som stemmesedler og valgkort ikke var klart i tide er sterkt beklagelig og skal selvsagt ikke skal skje.