Stortinget vil finne en løsning for kraftlinja på Kallvatnet: – Det vil framstå som meningsløst å rive linja

Etter skriftlig henvendelse fra stortingspolitiker Øystein Langholm Hansen vil Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland nå ta initiativ til at kraftlinja på Kallvatnet reddes.