Jeg tror vi er mange som skvatt i stolen da vi leste om at fiskeløypa inn til kraftstasjonen i Virvassdalen skal stenges.

Vi er derfor veldig glade for at saken nå løftes fram av Benny Sætermo og Siv Mossleth.

Virvatnet er, og har vært et viktig fiskevann for befolkninga i Dunderlandsdalen i generasjoner.

I et friluftslivperspektiv er dalen viktig for bærplukkere, rype og elgjegere, og fiske både sommer og vinter. Etter kraftutbygginga ble Virvasselva så å si tørrlagt. Dette førte til sterkt redusert vannføring i Ranelva, noe som påvirket fisket ganske mye. Som «et plaster på såret» ble anleggsveien inn til kraftstasjonen åpen for allmenn trafikk.

Etter denne traseen ble det så anlagt ei fiskeløype som har vært åpen annen hver uke. V som bor i dalen har ofte diskutert hvorfor den ikke kunne være åpen hver uke, i alle fall fra midten av mars. Vi bor i et vinterland der værgudene ikke bestandig er på vår side, og for å ta en dagstur til Virvatnet vinterstid er vi avhengig av godt vær. Det har hendt mer enn en gang at vi har planlagt tur, men blitt stoppet av været, for så å oppleve at den uke det var kjørestopp, ble det godt vær.

Miljøverndepartementet godkjente løypa så seint som i 2011, og den er forskriftsfestet i to egne forskrifter.

Vi syns det er rart at løypa da bare kan stenges.

Vi forventer at statsråden rydder opp og at fiskeløypa kan bestå til glede og nytte også i framtida!

På vegne av Øvre Dunderlandsdalen Bøgdalag

Iren Rødahl