Gå til sidens hovedinnhold

I 2006 viste målestasjonen hele tre måneder med overskridelser. I vinter tre dager

Artikkelen er over 3 år gammel

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Våren er her og mange har vært opptatt av luftkvaliteten denne våren. Det var noen dager med for høy forurensning i tørrværet i begynnelsen av april. 

Målestasjonen på Moheia viste overskridelser av svevestøv (PM10) tre ganger i vinter, åtte i april og til nå én i mai. De høye målingene skyldes særlig svevestøv som ligger på bakken fra sand og knust grus som blir virvlet opp av trafikk og vind.

Mo i Rana ikke alene

Samme situasjon som på Mo oppsto i flere norske byer denne våren. Sand som ligger i veibanen etter vinterens strøing ble blir virvlet opp og sprer seg som støv. Målestasjonen på Moheia målte tilsvarende situasjon også i 2010 og 2013. I 2006 viste målestasjonen hele tre måneder med overskridelser. I år altså tre dager. Men så har det også vært gjennomført mange omfattende tiltak i en årrekke for å få bedre kontroll med støvsituasjonen i Mo i Rana, både fra Statens Vegvesen, Rana Kommune og Mo Industripark.

Da vi fikk regnvær og kom i gang med feiing og vasking av veier og gater gikk måleverdiene tilbake til det normale, og det har ikke vært overskridelser etter det i april og så langt i mai, til tross for at støvet periodevis kan oppleves som konsentrert. Miljøfartsgrense har også vært innført i Svortdalen på de mest kritiske tidspunktene, fordi det er kjent at høyere hastighet på bilene virvler opp mer svevestøv enn lave hastigheter.

Rana kommune arbeider kontinuerlig for å få ned luftforurensningen. Ny feiebil vil  intensivere arbeidet med vasking av veier og gater. 

Miljøfartsgrense er i bruk når det trengs, og bedre strøsand vil kunne redusere støvinnholdet. Andre tiltak vil bli vurdert når tiltaksplanen mot luftforurensning skal revideres senere i år. Jeg vil invitere Statens Vegvesen og industrien til kommunestyremøtet i juni for å redegjøre for sine tiltak og mulige forslag.

God dialog og samarbeid viser seg å være svært viktig for å få ned forurensningen.

Industriens tiltak

I dag er det også noe støvflukt fra industrien i Rana, men på langt nær så mye som tidligere. Dette er takket være en rekke tiltak for å få bedre kontroll med støvflukt fra industriparken. I tillegg til omfattende investeringer i avanserte renseanlegg i flere av prosessbedriftene i hundremillionersklassen, som både tar unna flere av avgassene enn tidligere og ikke minst støv, er det også en rekke tiltak som er iverksatt de senere årene.

Industriparken står for eksempel for et omfattende feieprogram med topp moderne feiebiler som er blant de mest avanserte i landet. Disse feiebilene kan feie selv når det er minusgrader og ha gått tidvis døgnet rundt siden februar, og er fortsatt i gang og være det også fremover. Fem feiebiler leverte rundt 4500 timer feiing i 2017 på fellesveinettet i industriparken, i tillegg til feiing på industribedriftenes områder.

Les også

Er det gjort noe i det hele tatt, og hva vil bli foretatt utenom å koste gatene?

 

Mo Industripark har også foretatt omfattende beplantning på tomta for å binde støv, samt at flere områder/ferdselsårer som tidligere var grus er asfaltert slik at de kan feies. Deler av bygningsmassen er også rehabilitert for å forhindre støvflukt gjennom bygningskropper som ikke er tette, et arbeid som vil fortsette i årene fremover.

Alle har samme mål

De neste årene planlegger også flere av prosessbedriftene investeringer for hundrevis av millioner blant annet i nytt utstyr som også reduserer støvutslipp.  

Nå har også Statens vegvesen og Rana kommune intensivert renholdet over de siste ukene og vi er tilbake på lave konsentrasjoner av svevestøv ved målestasjonen på Moheia.

Som Arne J. Alte og de fleste andre er både kommunen og industrien også opptatt av at vi alle skal puste frisk luft i Mo i Rana. Begge parter setter inn nødvendige tiltak og ressurser for best mulig luftkvalitet, og ekstrainnsats i perioder der det trengs. Store investeringer i Ranaindustrien som kan ytterligere redusere utslipp er også som nevnt på trappene.

Samtidig skal vi være åpne for at fremtiden kan gi oss utfordringer og muligheter der vi bør innrette oss slik at både maskiner og biler slipper ut stadig mindre og at vi går over til mer fossilfri energibruk i industrien og i hverdagen for hver enkelt av oss. Industrien i Rana er grønn omstilling i praksis, og er allerede langt fremme på både sirkulær økonomi og energieffektivisering.

Rana er en kraftkommune som skal være en spydspiss for grønn omstilling der innbyggerne lever i frisk luft.

Geir Waage, ordfører i Rana          

Kommentarer til denne saken