En ny studie fra NTNU-forskere viser at halvparten av alle i verden har problemer med hodepine i ulik grad.

– Det er en reell og veldig hyppige lidelse. Tilstanden er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller, sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU til NRK.

Han og kolleger har gått gjennom 300 forskningsartikler om temaet fra en periode på 60 år.

De mener å ha funnet at opptil halvparten av verdens innbyggere har problemer med hodepine i ulik grad. Det kan være både smertefullt og ødeleggende, og tidligere forskning har vist at migrene er den viktigste årsaken til funksjonshemning for folk under 50.

Opptil en av seks har hodepine hver eneste dag, og halvparten av disse har migrene. I Norge har forskerne funnet at det er 900.000 som sliter med hodepine.