Styreleder i Helse Nord om at fem i det nye styret til Helgelandssykehuset er ferske og tre har markert sterk støtte for ett sykehus sør for Korgfjellet: - En helhetsvurdering ligger til grunn

- Styret i Helgelandssykehuset var det mest krevende å sette sammen, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen uten å svare direkte på årsaken til at Dag Hårstad ikke er med videre annet enn "at en helhetsvurdering ligger til grunn".