Styret i Coop Helgeland er enstemmig: Vil fusjonere med Coop Midt-Norge

Et enstemmig styre ønsker fusjon med Coop Midt-Norge.

Et enstemmig styre ønsker fusjon med Coop Midt-Norge.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

– Styret i Coop Helgeland er enstemmig i sin innstilling: Fusjon med Coop Midt-Norge er best for kunder, ansatte og butikkene, og gir en meget konkurransedyktig Coop-virksomhet. Kjøpeutbyttet dobles og sponsormidler til Helgeland øker, skriver styreleder Toril Valla og administrerende direktør Per Brochmann i en pressemelding fra Coop Helgeland.

Torsdag 27. juni gjorde styret i Coop Helgeland sin endelige vurdering av mulighetsstudiet og resultatet etter fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge.

En positiv og enstemmig innstilling fra styret, herunder de ansattes representanter i styret, blir nå oversendt Årsmøtet i Coop Helgeland.

Det nye Coop Midt-Norge, med Helgeland som egen medlemsregion, vil bestå av 143 butikker, opp mot 3000 ansatte og serveringssteder på Helgeland og i Trøndelag.

Hvis årsmøtene i Coop Midt-Norge og Coop Helgeland i august tilslutter seg avtalen, blir det nye fusjonerte selskapet en realitet fra 1. kvartal 2020.

– Et fusjonert samvirkelag vil ha en meget sterk finansiell posisjon, med stor handlefrihet til å investere i både eksisterende og nye butikker/eiendommer. Coop skal også styrke sin rolle som samfunnsaktør for øvrig: Samfunnsbevilgninger på Helgeland økes for å sikre økt synlighet og attraktivitet, står det videre i pressemeldingen.

Årsmøtet behandler saken den 21. august.

– Årsmøtet har tidligere vært positiv til et mulighetsstudium av en fusjon med Midt-Norge. Årsmøtet har i vår i tillegg støttet styrets beslutning om å gå i fusjonsforhandlinger. Forhandlingene er gjennomført med styreleder, styrets nestleder, ansatterepresentant og adm. direktør fra hvert av selskapene, enighet er oppnådd mellom forhandlingsutvalgene, og nå har altså styret i Coop Helgeland også sluttet seg til forhandlingsresultatet, sier Valla og Brochmann videre.

– Dette er en ny viktig milepæl i arbeidet for å styrke Coop på Helgeland. Vi øker konkurransekraften, vi legger til rette for bedre økonomiske resultater, øker kjøpeutbyttet til medlemmene og ivaretar de ansattes interesser ved blant annet bedre pensjonsvilkår, sier styreleder Toril Valla i Coop Helgeland.

Hun framholder at de ansatte har vært godt involvert og informert. Og at dialogen med Coop MidtNorges styre og ledelse har vært konstruktiv og god over lengre tid.

Hun understreker at det i en fusjon som denne er berettiget at dagens Coop Helgeland-direktør tilbys post som en av to viseadministrerende direktører – og at Helgeland får nestlederposten i styret i Coop Midt-Norge.

– Det er forhandlet profesjonelt og forretningsmessig, og som i andre forhandlinger har det vært krevende, ja. Men forhandlingene har pågått på en plattform av gjensidig tillit, sier styrelederen.

Adm. direktør Per B. Brochmann understreker at dette har vært en lang prosess – med tydelig mål.

- Gjennom omstilling og utvikling fra 2012 har vi oppnådd positive resultater. Men vi må videre; vi må møte økt konkurranse samt skape enda bedre resultater til å dekke fremtidige investeringer, økt kjøpeutbytte og styrke egenkapitalen. Coop Midt-Norge er en meget sterk og en meget god partner for at vi skal oppnå dette, sier Per B. Brochmann i pressemeldingen.

Høsten 2017 forespurte Coop Helgeland både Coop Nord og Coop Midt-Norge om å gjøre en grov konsekvensanalyse av en mulig fusjon. Det var kun Coop Midt-Norge som responderte positivt på denne henvendelsen. Årsmøtet har løpende blitt orientert i saken, og alle beslutninger er forankret i Årsmøtet underveis.

I 2018 ble det gjennomført et mulighetsstudium/fusjonsutredning med Coop Midt-Norge, og i vår ble det gjennomført fusjonsforhandlinger.

Dette er noen hovedpunkter i det fremlagte forhandlingsresultatet:

Coop Helgeland blir en egen medlemsregion i Coop Midt-Norge, Region Helgeland.

Årsmøtet i Coop Midt-Norge øker med 3 medlemstillitsvalgte og 2 ansattevalgte fra Helgeland.

Coop Midt-Norges styre utvides med en medlemsvalgt og en ansatte-valgt fra Helgeland. Den medlemsvalgte vil bli nestleder i styret.

Det nye selskapet vil ha et tilstrekkelig økonomisk grunnlag til at kjøpeutbyttet forblir på 2 %, og er i strategisk plan 2019-2023 målsatt til 2 %. I dag har Coop Helgeland 1 % kjøpeutbytte.

Arbeidsoppgaver knyttet til fellesfunksjoner og adm. forhold vil i hovedsak bli utført ved forretningskontoret i Trondheim, men det fusjonerte selskapet vil ha et regionskontor i Mo i Rana med mange administrative stillinger.

Adm. direktør blir Torbjørn Skei, som i dag leder Coop Midt-Norge. Bjørn Vik-Mo fortsetter som viseadministrerende direktør Trøndelag, mens Per B. D. Brochmann trer inn i stillingen som viseadministrerende direktør Helgeland.

Det er enighet om at vilkår for ansatte skal samordnes slik at det er Coop Midt-Norges vilkår som skal legges til grunn for drøftinger og forhandlinger.

Det er et overordnet mål å unngå oppsigelser som følge av fusjonen.

I forhandlingene har Coop sin rolle som en synlig samfunnsaktør, vært eget tema, og her blir budsjettene fremover styrket for Helgeland. Styrt fra denne regionen, og bygd på en felles sponsorstrategi for det nye fusjonerte laget.

Coop Helgelands forhandlingsutvalg har bestått av styreleder Toril Valla, nestleder Bjørn Audun Risøy, ansattevalgt styremedlem Fred Yngve Martinsen og adm. direktør Per B. Brochmann.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken