Dette melder Helgeland Kraft i en pressemelding. Styret finner ikke grunnlag i eksisterende fullmaktsrammer for å behandle søknaden. Samtidig ønsker styret å få et signal fra eierne på håndtering av denne og lignende samfunnsprosjekter, og lander derfor på at søknaden videresendes til generalforsamlingen. Styret anbefaler eierne i generalforsamlingen å behandle saken på prinsipielt grunnlag.

I en henvendelse fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Rana Utviklingsselskap til Helgeland Kraft i januar ble det søkt om støtte til etablering av en storflyplass i Fagerlia i Mo i Rana. En slik støtte inngår ikke i vedtektene til Helgeland Kraft angående sponsing eller i det foreslåtte gavefondet som er under behandling, forklares det i presseskrivet. På linje med tidligere prosjekter som har falt utenfor selskapets etablerte samarbeidsordninger ble derfor også denne saken løftet til konsernstyret.

– Helgeland Kraft er en sentral aktør på Helgeland, og det er viktig med ryddige og åpne prosesser. Det var derfor riktig å løfte saken til konsernstyret for behandling, sier Tom Eilertsen, styreleder i Helgeland Kraft.

– Styrets beslutning understreker dette, og vi ser frem til saken kommer opp på generalforsamlingen i april.

Rana Blad kommer tilbake til mer om saken.