Styret i Helgelandssykehuset har vist seg oppgaven verdig, når det nå enstemmig har gått inn for Kvernåsen i Sandnessjøen sentrum som et tredje tomtealternativ for nytt sykehus.

Styret har dermed valgt ikke å ta hensyn til at Helse Nord med styreleder Renate Larsen i spissen, vil tvinge gjennom at et tredjealternativ skal utredes i «Sandnessjøen og omegn».

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir hadde i tråd med vedtaket i Helse Nord-styret også lagt fram et forslag om Leinesodden i Leirfjord (omegn) som et tredje alternativ.

Det valgte altså styret i Helgelandssykehuset å parkere. Noe som er fornuftig.

I årevis har det vært avklart at det ikke finnes særskilte grunner til å bygge noe nytt sykehus i Leirfjord. Når vi i tillegg vet at Sykehusbygg har definert tomtealternativene i Leirfjord «ikke egnet», har styret i Helgelandssykehuset gjort det eneste rette.

Spørsmålet blir likevel om «omegn» (les Leirfjord) er ute av sykehusdansen for godt. Når vi ser hvordan Helse Nord har overkjørt styret i Helgelandssykehuset gang på gang på gang, er det imidlertid å frykte at så ikke er tilfelle.

Når Renate Larsen måtte bruke dobbeltstemmen sin for å få flertall for å hente et tredje tomtealternativ fra Sandnessjøen og omegn, synes det opplagt at det ligger en stor porsjon prestisje i Helse Nord i tomtevalgsaken.

At styret, anført av leder Larsen og nestleder vefsningen Inger Lise Strøm har en dårlig skjult agenda med tanke på å få dratt sykehuset så langt mot Vefsn som mulig, er åpenbart. Nettopp derfor tror vi ikke at tomtevalgsaken er avgjort.

Fra Vefsn og MON si side kjempes det med nebb og klør for å få lagt et sykehus til Tovåsen. Og ordførerne i Vefsn og Leirfjord er til og med ute og proklamerer at de mener at sykehussaken er ute av kontroll. De ber derfor ledelsen i Helse Nord gripe inn og få saken på rett spor. «Rett spor» formoder vi betyr å frarøve Sandnessjøen sykehuset. At ikke dette medfører et himla rabalder fra Sandnessjøen, har vi stusset over gjentatte ganger, og det gjør vi enda en gang.

Sykehussaken er ikke ute av kontroll. Omsider tas det avgjørelser rundt lokalisering som kan få dette på riktig spor, etter to bortkasta år med krangel om «omegn». For som Jonne Kalstad i styret i Helgelandssykehuset er tydelig på, så har det har vært en ekstremt grundig prosess knyttet til Nye Helgelandssykehuset generelt og tomteutredningene spesielt. Han har helt rett i at styret i Helgelandssykehuset har tatt ei objektiv beslutning som er faglig basert.

Nå gjenstår det å se om den blir overprøvd av Helse Nord. Vi håper på det beste, men frykter det verste.