På dagens styremøte i Helgelandssykehuset har styret valgt å gå for alternativ 3 - administrasjons forslag. Fire medlemmer av styret stemte for dette samt styreleder Arne Benjaminsen - altså totalt fem stemmer, ikke fire som Rana Blad ved en inkurie skrev først.

Alternativ tre var det av de tre alternativene som var nærmest å oppnå økonomisk bæreevne, og økonomi var da også et tema som gikk igjen på dagens styremøte.

Alternativet innebærer blant annet et nybygg på 13.000 m2 i Sandnessjøen på den eksisterende sykehustomta. I Mo i Rana blir det et nytt sengebygg på 3.600 m2 samt oppgradering av et areal på 14.600 m2 i eksisterende bygg. I Mosjøen blir det ikke noen nybygg, men en oppgradering av 8.800 m2 med eksisterende areal.

Tre medlemmer av styret stemte for en variant av alternativ 1, foreslått av styremedlem Hanne Marthe Drevvatn.

Se video av avstemmingen her:

Underveis i styremøtet ble det blant annet fremmet et forslag fra styremedlem Bjørn Olsen der han foreslo å utsette avgjørelsen. Dette forslaget falt etter at det bare fikk to stemmer. Se forslaget i videoen lengre ned i saken.

Bjørn Olsen og styremedlem Laila Brunvold avsto fra å stemme.

Dette er alternativet styret i Helgelandssykehuset nå har valgt å gå videre med:

Slik reagerer ordfører Geir Waage og vara-ordfører Anita Sollie på dagens vedtak:

Rana Blad kommer tilbake med mer.

Direkte fra styremøtet i Helgelandssykehuset.

Se opptak av dagens styremøte her: