Det inkompetente styret i Helse Nord overkjører igjen styret i Helgelandssykehuset og administrasjon. Hva skal man med et styre for Helgelandssykehuset når styret i helse Nord vet bedre enn styret for Helgelandssykehuset.

1: Etter en slik overkjøring bør styret i Helgelandssykehuset legge ned sine verv og administrasjon si opp sine stillinger.

2: Legg sykehusene under St. Olav i Trondhjem eller Nordlandssykehuset i Bodø.

Etter hvert mister befolkningen tiltroen til de som skal stå for den «fremtidige» sykehusutviklingen på Helgeland. En «gjeng» med som tenker postnummer og ikke pasienters ve og vel.

Vi ser nå en utvikling der det skal bli svært vanskelig å rekruttere personell til helseinstitusjonene på Helgeland. Et marked ødelagt av styrene og inkompetente ordførere.

Finn Rognan,
siv.øk. & skipsing.