Styret, i hvilken som helst organisasjon, er som navnet sier - styrende. Det blir det aldri med andre enn styret tilstede i styremøtet. Slikt blir det bare lange kaffepauser av

Av
DEL

LeserbrevJeg vil ikke inn i debatten om sykehus på Helgeland, men jeg vil gjerne vise hvordan vi kan få en bedre prosess fremover. Vi står foran mange utfordringer i forbindelse med konseptfasen. Men det stopper ikke der, selv når alt er oppe å går etter de nye retningslinjene, vil vårt Helgelandssykehus og Helse Nord, fortsatt ha behov for en klok og forutsigbar styring.
Et styre har bestemte oppgaver. Blant dem er det å være kontrollerende for administrasjonen gjennom daglig leder. Likeså setter styret gjerne mål, budsjetter, økonomiske mål, HMS mål, mål for effektivitet av ulik art, mål for trivsel, mål for sykefravær etc.

Det er selvsagt ikke styret som arbeider frem disse målene, det gjør daglig leder og daglig leders stab. Og da berører vi en annen oppgave styrene har, nemlig å være støtteapparat for daglig leder. Her bør daglig leder kunne stille spørsmål og sette i gang interne prosesser i trygghet for at styremedlemmene har samme interesse som daglig leder og kan gi kompetente svar, nemlig et sykehus hvor pasienter, pårørende og øvrige medarbeidere, fungerer bedre, trives bedre og vil bli enda bedre. Fornyelse og omstilling er ikke en feil som kommer av og til, det er et arbeid som foregår kontinuerlig.
I denne forbindelse har jeg lagt merke til at disse styremøtene for Helgelandssykehuset og Helse Nord (og sikkert flere sykehus enn disse) blir strømmet over nett direkte.

Jeg er sjokkert! Hvilke arbeidsforhold er det vi byr styremedlemmer og daglig leder? Det er ikke under slike forhold vi blir forelsket. Skal vi for alltid ha styremedlemmer som leser opp sine meninger fra et for lengst ferdigtygd manus?
I det sivile, det vil si i private bedrifter som lever av sin inntekt, blir det vanligvis avholdt styremøter annenhver måned. Er det en grunn for det i bedriften, kan styremøtene bli avholdt langt oftere, men under normale forhold, annenhver måned.
Kloke eiere holder seg unna styret og setter heller kompetente mennesker i sitt sted og holder seg selv til generalforsamlingen.

Enda klokere eiere bytter ut sine representanter sånn annethvert år fordi daglig leders behov for kompetanse å spille på, vil variere med de prosesserer bedriften er inne i.
Når jeg dveler noe ved dette er det for å vise at daglig leder har behov for både tilsyn og for kompetanse i sitt styre - og at dette kompetansebehovet vil variere over tid.

Jeg tror det ville vært klokt å få slike “styrer” inn i Helgelandssykehuset og Helse Nord også, men da må journalistene ut. Ta med dere kameraene og vent på referatet.
Jeg sier ikke at de nevnte styrer ikke har kompetente styremedlemmer, jeg sier at det er umulig for disse å fungere etter hensikten. Det vil si når hensikten er pasienten, pårørende og medarbeidernes og eiernes beste.
Styret, i hvilken som helst organisasjon, er som navnet sier - styrende. Det blir det aldri med andre enn styret tilstede i styremøtet. Slikt blir det bare lange kaffepauser av.

Lofthus Torger, Daglig leder Lofthus AS, Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags