– Nå har vi diskutert Nord-Norgebanen i mange tiår. Det er på tide å ta et steg videre å få gjennomført en Konseptvalgutredning (KVU) slik at prosjektet kan vurderes i den kommende NTP-prosessen, sier Bjørnar Skjæran (Ap) og Christian Torset (SV) i en pressemelding.

Den siste tiden har det vært mange diskusjoner knyttet til saken. Torset er tydelig på at støyen har vært i overkant:

– Det er bortkastet tid å krangle om hvorvidt vi skal vedta bygging eller KVU først. Selvsagt må vi ha en utredning, men hovedpoenget er å bygge banen, sier Torset.

Bjørnar Skjæran som også er nestleder i Arbeiderpartiet tilføyer:

– SV og Arbeiderpartiet mener det haster med en KVU. Den kan gi svar på trasévalg, hvordan vi kan få størst mulig klimaeffekt og selvsagt pris. Når det er på plass kan prosjektet gå inn i den normale NTP-prosessen, sier han.

De to er opptatt av å få en god utredning og et godt kunnskapsgrunnlag.

– Vi vil ha en utredning hvor et bredt fagmiljø blir involvert, og får tilstrekkelig med ressurser til å gå i dybden i saken. Regjeringens foreslåtte helhetlige utredning av samferdsel i Nord-Norge vil være lite egnet til å gi beslutningsgrunnlag. Derfor bør regjeringen snarest igangsette en Konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen slik at prosjektet kan bli en del av kommende NTP-prosess og komme et skritt nærmere realisering, avslutter de to.