Nesna SV har på sitt medlemsmøte onsdag enstemmig sluttet seg til forhandlingsutvalgets innstilling om at vi går i sluttforhandlinger med Arbeiderpartiet med siktemål om å finne en felles plattform for å fortsette samarbeidet i posisjon, står det i en pressemelding fra Nesna SV.

Medlemsmøtet ga sin tilslutning til det tydelige nei til vindkraft på Sjonfjellet som styret og programkomite har gitt. At SV står fritt i saken om vindkraft har vært en forutsetning for forhandlinger med Ap.

- Jeg er glad for at medlemsmøtet ga sin tilslutning til vår innstilling» sier Finn Rindahl, leder av forhandlingsutvalget. «Vi har hatt gode og åpne samtaler med flere partier, og når vi nå anbefalte sluttforhandlinger med Ap er det først og fremst basert på gode erfaringer fra det samarbeidet vi har hatt i fire år nå. Vi har stor tro på at vi kan finne fram til en god løsning for Nesna.

- Nesna er i en krevende situasjon etter vedtaket om nedleggelse av universitetet» sier ordførerkandidat Kristian Sivertsen. «Vi har stått sammen i kampen for høyere utdanning på Helgeland, og det samholdet er det viktig å ta vare på. Etter valget er det klart at det er et stort flertall i det nye kommunestyret som er mot vindkraft. Jeg tror det er viktig at dette flertallet så raskt som mulig søker å legge denne diskusjonen død, slik at vi sammen kan holde fokus på de andre utfordringene Nesna står ovenfor.