Nedgangen i norske husholdningers gjeld falt marginalt siste måned. Ved utgangen av august var tolvmånedersveksten 5,5 prosent, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.570 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,3 prosent måneden før.

Statistisk sentralbyrå forklarer nedgangen med at perioden er endret for årets omgjøring av studielån til stipend.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.828 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,8 prosent forrige måned.

Ved utgangen av august var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5.932 milliarder kroner.

(©NTB)